Featured Image

Food Film Festival met de film ‘Seeds of Time’ van Carey Fowler

Food Film Festival. Sinds vijf jaar wordt er in Amsterdam met steeds groter succes het Food Film Festival gehouden. Vanwege het succes en jubileum is er voor gekozen om dit jaar op 5 verschillende plekken een dergelijk festival te houden met elk een ander thema. Op 16 september was Wageningen aan de beurt met het… Read more »

Featured Image

Voedselbossen, bosbouw van de toekomst.

Wie heeft niet gedroomd om door een bos te lopen en zo op je pad lekkere frambozen, appels, hazelnoten, tamme kastanjes te verzamelen.Deze droom komt uit in een voedselbos. In het kort is een voedselbos een milieuvriendelijkelandbouw systeem met het hoog natuurwaarde. Het betekent dat mensen hun voedsel kunnen halen uit dit ecosysteem en dat… Read more »

Featured Image

Feestelijke opening en zadenruilmarkt

7 maart 2015, 12.00-20.00u Tuin in de Stad, Friesestraatweg 137a, Groningen Feestelijke opening Noordelijk Zadennetwerk met zadenruilmarkt Op zaterdag 7 maart 2015 is de feestelijke opening van het Noordelijk Zadennetwerk bij Tuin in de Stad in Groningen, middels een zadenruilmarkt. Professionals en hobbyisten kunnen zaden verkopen of ruilen, luisteren naar presentaties en actief worden bij… Read more »

Featured Image

Ierse Seedsavers

In oktober 2014 was Monique Wijn van De Godin eetbaar landschap in Ierland, voor een internationaal project ‘The Future of Food’. Daar bezochten zij onder andere de Ierse Seed Savers. Hieronder een verslag.. Op de vierde dag van onze reis naar Ierland bezochten we het centrum van de Ierse Seedsavers Association buurt Scariff. Na een… Read more »

Featured Image

Officiële oprichting Noordelijk Zadennetwerk

Vandaag op maandag 23 februari 2015 om 17.00u werd de stichting Noordelijk Zadennetwerk officieel opgericht. De drie kersverse bestuursleden waren hiertoe aanwezig bij notariskantoor Broekema.Nielsen in Groningen om hun handtekeningen te zetten. ‘We zijn heel blij dat het gelukt is, alles is heel soepel gegaan, de tijd is er rijp voor’, zegt Monique Wijn, de… Read more »

Featured Image

Doelstelling zo als in de statuten

De stichting heeft als doel: a. het beschermen, in stand houden en benutten van plantaardige genetische bronnen voor agrarisch gebruik inclusief regionale en historische soorten; b. het bevorderen van agrobiodiversiteit en vrije toegang tot natuurlijk voortgeplante zaden (“open pollinated seeds”) ten behoeve van voedselzekerheid en –soevereiniteit; c. het verzorgen en geven van voorlichting en educatie… Read more »

Featured Image

Netwerk Eeuwige Moes

door: Monique Wijn Sinds 2007 bestaat het netwerk Eeuwige Moes. Dit is een landelijk netwerk dat als doel heeft het behoud en gebruik van oude, vaak vergeten, akkerbouw- en groentegewassen en -rassen.  Het is ontstaan vanuit het initiatief en de collectie van Ruurd Walrecht, de eerste die in Nederland structureel oude rassen ging verzamelen en… Read more »

Featured Image

NAK Tuinbouw, wat is dat?

  Nederland is van oudsher een land met veel zaadgoedproductie, verschillende zaadgoedfamilies zijn wereldwijd goed aangeschreven. De kwaliteit van deze zaden en ander uitgangsmateriaal, als pootgoed bijvoorbeeld, wordt gecontroleerd door een overheidsinstelling, de NAKtuinbouw. De NAK heeft als taak de Europese en Nederlandse wetgeving omtrent teeltmateriaal te controleren. Ze doet hiervoor keuringen. Het is een… Read more »

Featured Image

De zadenruiler in de stad.

We lopen het landje van Tuin In De Stad op en worden allerhartelijkst ontvangen door een enthousiaste Frans die ons direct uitnodigt in zijn pipowagen. Uit interesse voor het zadenruilpunt die hij heeft zoeken we hem op. Te midden van een bos vol geadopteerde kertboompjes rees bij ons de vraag; hoe overleven die het bij… Read more »

Featured Image

De geboorte van een Noordelijk Zadennetwerk

Het weekeind van 18 maart 2014 was het een drukke feestelijke bedoeling op de Hortus in Haren. Kramen vol met de meest uiteenlopende zadencollecties en presentaties van diverse organisaties. De passie voor zadendiversiteit spatte er van af. Deze bijeenkomst was hoogst nodig want er staan wederom allemaal hoogst dubieuze Europese wetten op stapel en de… Read more »