Wie heeft niet gedroomd om door een bos te lopen en zo op je pad lekkere frambozen, appels, hazelnoten, tamme kastanjes te verzamelen.Deze droom komt uit in een voedselbos. In het kort is een voedselbos een milieuvriendelijkelandbouw systeem met het hoog natuurwaarde. Het betekent dat mensen hun voedsel kunnen halen uit dit ecosysteem en dat de natuur daarbij niet verstoord wordt,maar zelfs meeprofiteert! Voedselbos economie is dan te vergelijken met permacultuurprincipes: wees goed voor de aarde, wees goed voor mensen en verdeel de overvloed.

Het concept van voedselbossen is zo oud als de mens zelf. Het best bewaarde voedselbos in de buurt van Europa ligt in Marokko en is al…2000 jaar oud! Wereldwijd en van oudsher worden voedselbos ecosystemen als essentieel voedselproductie systeem gebruikt in zogenaamde ‘derde wereldlanden’ (ik vind het een zeer discriminerend begrip) als Vietnam, India,Thailand etc.

Omdat ruimte in voedselbossen op verschillende niveaus wordt gebruikt, kunnen vele verschillende eetbare planten parallel wordengeteeld. Het was  die zeven lagen systeem in natuurlijke bossen heeft waargenomen en gedefinieerd: 

Kroonlaag of climax bomen, bestaande uit originele en aangeplante grote bomen

2 Lage bomen, bestaande uit kleinere bomen of halfstammen

3 Struiklaag van fruit- en bessen struiken

4 Kruidlaag van meerjarige groente en kruiden

5 Bodembedekkers, laag van planten die zich horizontaal verspreiden

Ondergrondse ofwortel laag van planten die wortels of knollen produceren

7 Klimmers (verticale laag) van klimmende planten

De water-laag en schimforest_gardeningmels-laag werden later als 8steen 9de voedselbos lagen toegevoegd, maar zijn nog wat minder bekend.Persoonlijk, zie ik 10de laag van permacultuur tuin ook als onmisbare deel vaneen productieve voedselbos ecosysteem. Zo heb je meerjarige bomen, meerjarige planten en eenjarige gewassen tot jouw beschikking!

Het ecosysteem van een voedselbos komt heel dichtbijhet idee van ‘doe-niks-landbouw’ van Masanobu Fukuoka uit 1975. Masanobuheeft het beschreven als: door te leren van de natuur kun jij een systeemontwerpen, dat zelfdragend, zelfonderhoudend, zelf balancerend en zelf- voedendis. Voor een voedselbos ecosysteem betekent dit dat er niet gemaaid wordt en ofgewied en er geen gebruik wordt gemaakt van pesticiden en insecticiden (zelfs geen ecologische). Er wordt ook niet constant geïrrigeerd en absoluut geengebruik gemaakt van mest. Je hebt het niet nodig in het natuurlijke bos, zo heb je het niet nodig in het voedselbos.

Elke persoon die een voedselbos zou willen aanleggenheeft zijn eigen karakteristieke reden om bomen te gaan planten. Aanplant van voedselbossen is wel een nieuw paradigma van menselijke participatie in deecologie van cultuur- en natuurlijke landschappen.

Als student milieukunde aan Van Hall Larenstein ben ik in aanraking gekomen met permacultuur en voedselbossen. Sindsdien heb ik verschillende werken hierover geschreven. Hier zijn de links voor gratis download.

Ik ben initiatiefnemer en ontwerper van Voedselbos Leeuwarden. En ik zou graag tientalen meer voedselbossen te mogen ontwerpen. Hierbij vind je mijn kleine-zelfpromotie info: http://tinyurl.com/Over-Voedselbossen-A-Limareva. Anastasia biedt aan workshops voedselbossen te komen geven, vergoeding in overleg.

Door Anastasia Limareva

www.lucavera.wordpress.com

Written by Webmaster