Vriendendag Noordelijk Zadennetwerk 1 oktober 2016, 14.00-17.00uur.vriendendag
Op deze dag ben je van harte welkom als vriend van het noordelijk zadennetwerk.

Deze middag doen we verslag van het afgelopen jaar, geven we een workshop en is er ruimte om met elkaar ervaringen en bevindingen én zaden(!) uit te wisselen.
De bijeenkomst is in Haren, Erasmuslaan 23.

Aanmelden wordt op prijs gesteld.
Informatie en aanmelding: info@noordelijkzadennetwerk.nl.

Written by Webmaster