picto-nzn

De stichting Noordelijk Zadennetwerk is opgericht in 2015 in Groningen.
Wij willen bevorderen dat een grote diversiteit aan zaadgoed in stand wordt gehouden.
Hierbij kun je denken aan de regionale en historische soorten.
Dit zodat de natuurlijk voortgeplante zaden in vrijheid toegankelijk zijn.

We geven ook graag voorlichting op het gebied van agrobiodiversiteit, voedselzekerheid.
Te denken valt aan lezingen of workshops over hieraan gerelateerde onderwerpen.
We willen graag de kennis over deze onderwerpen vergroten door kennis te delen en onderzoek te bevorderen.

En natuurlijk werken we met veel plezier aan voorbeeldtuinen om te illustreren hoe diversiteit er uit ziet en om praktisch bezig te zijn met het in stand houden van de soorten.

voor het delen van de zaden werken we aan een online platform waar zaden aangeboden en gevonden kunnen worden door leden.

Ook organiseren we regelmatig zadenmarkten waar het ook mogelijk is elkaar te ontmoeten en zaden en kennis en ervaring met elkaar te delen.

Written by Webmaster